>

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARI

ELEKTRONİK BELGE UYGULAMALARINa geçiş zorunluluklarına ilişkin özet tablo

(VUK 509 Sıra No’lu Genel Tebliği, 19/10/2019 tarihinde yayımlanmıştır.)

 

Aşağıdaki tabloda, 509 No’lu VUK Genel Tebliği kapsamında tüm elektronik belge uygulamalarına geçiş takvimi özet olarak yer almaktadır:    

e -Fatura

 

2018 Veya 2019 Hesap Dönemleri Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri

1.7.2020

Zorunlu

 

EPDK Lisanslı Şirketler (Bayiler Dahil) - ÖTV I

1.7.2020

Zorunlu

 

Motorlu Taşıtlar, (İmal,Ithal,Bayiler) - ÖTV III

1.7.2020

Zorunlu

 

İnternet Aracılığı İle Satış, Kiralama Işlerine Internet Siteleri Yoluyla Aracılık Edenler

1.7.2020

Zorunlu

 

İnternet Reklamları Yayınlayan, Internet Reklam Hizmet Aracıları

1.7.2020

Zorunlu

 

Komisyoncu Veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar

1.1.2020

Zorunlu

 

Bavul Ticareti Yapan Firmalar

1.7.2020

Zorunlu

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşlar

Henüz Açıklanmadı

Özel Grup

 

Gib

Henüz Açıklamadı

Özel Grup

 

 

 

 

 

e -Arşiv

 

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar

1.1.2020

Zorunlu

 

İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar

1.1.2020

Zorunlu

 

İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar

1.1.2020

Zorunlu

 

E-ARŞİV uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin düzenleyecekleri faturaların vergiler dahil toplam 30.000 TL'yi aşması durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL )

 

 

 

 

 

 

1.1.2020

Zorunlu

 

 

 

 

 

e -Defter

 

E-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar

E-Fatura Uygulamasına Dahil Olmaları Ile Birlikte

Zorunlu

 

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

1.1.2020

Zorunlu

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşlar

Belirsiz

İsteğe Bağlı

 

 

 

 

 

e -Serbest Meslek Makbuzu

 

01.02.2020 İtibariyle Faaliyetine Devam Edenler

1.6.2020

Zorunlu

 

01.02.2020'den Sonra Faaliyetine Başlayacak Olanlar

Başladıkları ayı izleyen 3. Ay Sonu

 

 

 

 

 

 

e -İrsaliye

 

EPDK Lisanslı Şirketler (Bayiler Dahil) - ÖTV I

1.7.2020

Zorunlu

 

Motorlu Taşıtlar, (İmal,Ithal,Bayiler) - ÖTV III

1.7.2020

Zorunlu

 

Maden İşletme Ruhsat Sahipleri Ve Bu Kişiler Ile Yaptığı Sözleşmeler Ile Maden Üretenler

1.7.2020

Zorunlu

 

Şeker İmalatçıları

1.7.2020

Zorunlu

 

Demir Ve Çelik Üreticileri  GTİP 72 - GTİP 73

1.7.2020

Zorunlu

 

Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar

1.7.2020

Zorunlu

 

25 Milyon TL Ve Üzeri Kazanç Elde Eden E-Fatura Mükellefleri

1.7.2020

Zorunlu

 

Komisyoncu Veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar

1.1.2020

Zorunlu

 

GİB'in Belirleyeceği Özel Gruplar

Belirsiz

Özel Grup

 

e -Gider Pusulası

 

Birinci Ve İkinci Sınıf Tüccarlar

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

 

 

Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

 

Defter Tutmak Mecburiyetinde Olan Serbest Meslek Erbabı

 

Defter Tutmak Mecburiyetinde Olan Çifçiler

 

 

 

 

 

e -Serbest Meslek Makbuzu

 

01.02.2020 İtibariyle Faaliyetine Devam Edenler

1.6.2020

Zorunlu

 

01.02.2020'den Sonra Faaliyetine Başlayacak Olanlar

Başladıkları ayı izleyen 3. Ay Sonu

 

 

 

 

 

 

e -Bilet

 

Kara - Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar

1.1.2021

Zorunlu

 

Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar

1.7.2020

Zorunlu

 

ÖZEL UYGULAMA : Ayrıca Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanların düzenledikleri e-Bilet, e-Bilet Raporu ve e-Bilet Rapor Özetlerini Saklamaları Zorunludur.

 

 

 

 

 

e-Müstahsil Makbuzu

 

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olup Müstahsil Makbuzu Düzenleyenler

1.7.2020

Zorunlu

 

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze - Meyve Ticareti Yapanlar

1.1.2020

Zorunlu

 

 

 

 

 

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi

 

Tüm Sigorta Şirketleri

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

 

 

 

 

 

e-Dekont

 

Bankalar

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

 

 

 

 

 

e-Döviz Alım - Satım Belgesi

 

Döviz Alım - Satım Faaliyetine Yetkili Müesseseler

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

 

 

 

 

 

e-Sigorta Poliçesi

 

Tüm Sigorta Şirketleri

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

 

 

 

VUK 509 Sıra No’lu Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

İLKEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

 
.

İLKEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Duyurumuzu Paylaşın