GİB HABERLER

GİB HABERLER

İLKEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca yakın dönemde yayınlanan bazı özelgeler

Gelir İdaresi Başkanlığınca yakın dönemde yayınlanan bazı özelgelere bu sirkülerimizde yer vermekteyiz.

Özelgelere ait örnek konu başlıkları ise aşağıdaki gibidir:

 • İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber) elde edilen gelirin vergilendirilmesi
 • Geçici kabul tutanağı onay tarihinden sonra yapılan hakediş ödemesinde tevkifat
 • Birleşme dolayısıyla işvereni değişen personelin ücret gelirinin vergilendirilmesi.
 • Tapu harcının GMSİ beyannamesinde indirimi hk.
 • İnternet sayfasından google reklam alanı sunulmasından elde edilen gelirin vergilendirilmesi
 • Kur farkında KDV uygulaması | Bankaya yapılan yazılım satışına
 • Şirketin KDV iade alacağının ortağı olunan iş ve adi ortaklığının vergi borçlarına mahsubunun talep edilip edilemeyeceği
 • Defter Beyan Sistemine kayıt süresi ile geçmişe yönelik olarak hatalı kayıtların düzeltilmesi hk.
 • Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi
 • Bankalar tarafından gerçekleştirilen faktoring işlemleri nedeniyle düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi
 • Yurt dışında mukim şirkete verilmek üzere Türkiye’de mukim bankadan alınan teminat mektubunun damga vergisinden istisna olup olmadığı.
 • Farklı gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen EUR.1, Form A, menşe şehadetnamesi gibi belgelerin ayrı ayrı damga vergisine tabi olup olmadığı
.


Haberimizi Paylaşın