Tasdik Hizmetleri

Tasdik Hizmetleri

Tasdik Hizmetleri

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin ve Eklerinin, KDV , ÖTV ve Diğer Tasdik Hizmetleri

 

Tasdik Hizmetleri
İLKEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  Gerek kamu sektöründe vergi incelemesi yaparak yetişmiş,  gerekse özel sektörde uzun yıllar denetim ve danışmanlık hizmeti vermiş olan deneyimli ve dinamik kadromuz ile vermiş olduğumuz tasdik hizmetleri dört ana grup altında toplanmaktadır.

1. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi yıllık beyannameleri ve bunlara ekli diğer bildirimler

 

2. Katma Değer Vergisi (KDV)

 

     İhracat istisnasından ve indirimli orandan kaynaklanan iade hakkı doğuran işlem ve belgeler

     Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil - terkin işlemleri tasdiki

     Gümrük Beyanname tasdiki

 

3. Özel Tüketim Vergisi ile ilgili tasdik raporları

 

4. Mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan raporlar

  • Vergi teşviki, vergi iadesi ve vergi muafiyetine ilişkin raporlar
  • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporlar (sermayenin korunması vb.)
  • 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

 

 

·         Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi,

·         Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,

·         Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,

·         Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,

·         Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri,

·         Yıllık beyannamelerin hazırlanması,

·         Gümrük Vergisi ile ilgili danışmanlıklar,

·         Serbest bölge uygulamaları,

·         Avrupa Topluluğu uygulamaları,

·         Yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatı uygulamaları,

·         Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri,

·         Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin uyuşmazlıklar

·         Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar

 

 

 

 

 

·         Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi,

·         Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,

·         Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,

·         Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,

·         Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri,

·         Yıllık beyannamelerin hazırlanması,

·         Gümrük Vergisi ile ilgili danışmanlıklar,

·         Serbest bölge uygulamaları,

·         Avrupa Topluluğu uygulamaları,

·         Yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatı uygulamaları,

·         Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri,

·         Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin uyuşmazlıklar

·         Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar

.


Sayfamızı Paylaşın

Yorum Bırakın

Eposta adresiniz yayınlanmaz. Bu sayfaya özel yorumunuzu bırakabilirsiniz.